Privacyverklaring

Wie zijn we

Winkeliersvereniging Europaplein, gevestigd aan Europassage 11, 1966 WH Heemskerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Winkeliersvereniging Europaplein

Europassage 11

1966 WH  Heemskerk

website: https://europapleinheemskerk.nl/

email: contact@europapleinheemskerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Winkeliersvereniging Europaplein verwerkt alleen de persoonsgegevens die u opgeeft en waar u toestemming voor geeft via het contactformulier op de website. De gegevens gebruiken we om contact met u op te nemen via email.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Winkeliersvereniging Europaplein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen e-mailen naar aanleiding van een vraag die u gesteld heeft via het contactformulier op de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Winkeliersvereniging Europaplein neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Winkeliersvereniging Europaplein bewaart uw persoonsgegevens niet. We verwijderen uw persoonsgegevens direct na het beantwoorden van de vraag die u via het contactformulier gesteld heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Winkeliersvereniging Europaplein verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  • Winkeliersvereniging Europaplein gebruikt alleen technische en functionele cookies.
  • Het kan zijn dat derden (bv Facebook) ook cookies plaatsen. In de cookie-instellingen kunt u deze cookies van derden weigeren. Bepaalde delen van de site kunnen dan minder goed werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Winkeliersvereniging Europaplein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@europapleinheemskerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Winkeliersvereniging Europaplein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Winkeliersvereniging Europaplein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@europapleinheemskerk.nl.

Beheer uw cookie toestemming